dijous, 18 d’abril del 2013

Noradrenalina


La noradrenalina (C8H11NO3), també anomenada norepinefrina, és un neurotransmissor que s'aboca al torrent sanguini, que també pot actuar com a hormona.

Com neurotransmissor  és alliberada de les neurones simpàtiques afectant el cor. Un increment en els nivells de noradrenalina del sistema nerviós simpàtic incrementa el ritme de les contraccions.

Com hormona de l'estrès, la noradrenalina afecta parts del cervell com ara l'amígdala cerebral, on l'atenció i respostes 
són controlades.
Pot ser usada per al tractament de trastorns de dèficit d'atenció / hiperactivitat, depressió, i hipotensió.

dilluns, 15 d’abril del 2013

Tipus de neurones

·Segons la polaritat trobem:

-Unipolars: són aquelles des de les quals neix només una prolongació que es divideix en dues branques i es comporta funcionalment com un axón excepte en els seus extrems ramificats que la branca perifèrica reben senyals i funcionen com dendritas i transmeten l'impuls sense que aquest passi per el soma neuronal. Són típiques dels ganglis de invertebrats i de la retina.

-Bipolars: tenen un cos cel·lular allargat i d'un extrem parteix una dendrita i de l'altre l'axón (solament pot haver un per neurona). El nucli d'aquest tipus de neurona es troba situat al centre d'aquesta, de manera que pot enviar senyals cap a ambdós pols de la mateixa. Exemples d'aquestes neurones es troben en les cèl·lules bipolars de la retina, del gangli coclear i vestibular, aquests ganglis són especialitzats de la recepció de les ones auditives i de l'equilibri.

-Multipolars: tenen una gran quantitat de dendritas que neixen del cos cel·lular. Aquest tipus de cèl·lules són la clàssica neurona amb prolongacions petites (dendrites) i una prolongació llarga o axón. Representen la majoria de les neurones.

·Segons la forma i la mida trobem principalment les piramidals, presents en l'escorça cerebral.