dimecres, 9 d’octubre de 2013

Funcions del cobalt en els ésser viusEl cobalt és essencial per a tots els animals, inclòs els humans. 
-Forma part de la cobaltina (vitamina B12)
-La deficència de cobalt pot portar a l'anèmia

Funcions del sodi als éssers vius


-Participa al metabolisme cel·lular
 -Manté el volum i la osmolaritat
 -Participa a l'impuls nerviós 
    ·Contracció muscular
    ·Equilibri àcid-base
    ·Absorció de nutrients per membrana
 -Es troba a la sang

    ·L'augment de sodi en sang: hipernatremia
    ·Disminució de sodi en sang: hiponatremia