dilluns, 30 de setembre del 2013

El mètode científic

-Observació: l'observador descobreix algun aspecte que desconeix i es planteja un problema per intentar entendre-ho. Pot ser en la natura o en un medi no natural.

-Formulació d'una hipòtesi: Es plantegen diferents respostes al problema. Se selecciona una capaç d'explicar el problema.

-Experimentació: Es dissenyen i realitzen uns experiments per confirmar o descartar la hipòtesi platejada. Al medi natural, inclou el treball de camp. Els dissenys han de tenir únicament una variable depenent.

-Anàlisi de resultats: Es treballa sobre els resultats obtinguts i es comparen amb els resultats esperats si la hipòtesi fos certa.

-Conclusions i establiment de lleis científiques: A partir dels resultats obtinguts pots rebutjar la hipòtesi o admetre-la. Si la rebutges, es torna a formular altra hipòtesi. Si es verificada, pots enunciar una teoria o un model de funcionament del fenomen.

dissabte, 28 de setembre del 2013

Àrees de la biologia

Anatomia: Estructura dels éssers vius.
 -Anatomia descriptiva (separa el cos en sistemes)
 -Anatomia regional (per divisions especials)
 -Anatomia aplicada (relaciona diagnòstic amb el tractament)
 -Anatomia comparada (veterinaris)
 -Anatomia microscópica (amb microscòpi)
 -Anatomia macroscópica (sense microscòpi)
 -Anatomia del desenvolupament (des de la fertilització fins al postnatal)
 -Anatomia funcional (funció dels òrgans)
 -Anatomia superfície (rehabilitatació)
 -Anatomia quirúrgica (pavelló)
 -Anatomia radiológica (mitjançant imatges)
 -Anatomia patológica (deteriorament d'òrgans i sistemes)

Biofísica: Processos físics als éssers vius.
 -Biomecànica (models, fenòmens i lleis que siguin rellevants en el moviment)
 -Bioacústica (producció del so, la seva dispersió  i la seva recepció en animals)
 -Motors molecul·lars (origen dels moviments)
 -Comunicació mol·lecular (transmissió i recepció d'informació mitjançant mol·lècules)
 -Divisió cel·lular

Bioquímica: Composició i processos químics als éssers vius.
 -Bioquímica estructural (arquitectura química de les macromolècules biològiques)
 -Química bioorgànica (composts orgànics)
 -Enzimologia (comportament enzimes)
 -Bioquímica metabólica (rutes metabòliques)
 -Xenobioquímica (comportament metabòlic)
 -Inmunologia (reacció d'organismes enfront d'altres)
 -Endocrinologia (hormones)
 -Neuroquímica (mol·lecules orgàniques que participen en l'activitat neuronal)
 -Quimiotaxonomia (clasificació i identificació)
 -Ecologia química (compostos químics d'origen biològic)
 -Virologia (virus)
 -Genètica mol·lecular i ingenieria genètica (gens, herència i expressió)
 -Biologia mol·lecular (processos de desenvolupament)
 -Biologia cel·lular (morfologia i fisiologia de cèl·lules)

Botànica: Organismes vegetals.
 -Morfologia interna i externa (caràcters interns i externs)
 -Fisiologia vegetal (funcions de les plantes)
 -Embriologia vegetal (desenvolupament de les plantes)
 -Ecologia vegetal (relacio entre plantes i medi ambient)
 -Sistemàtica vegetal (classificació i distribució de les plantes)
 -Paleontologia vegetal (vida vegetal en èpoques passades)
 -Geografia botànica (distribució vegetal sobre la Terra)
 -Patologia vegetal (malalties vegetals)

Citologia: Estructures i funcions de les cèl·lules.

Ecologia: Relació entre els éssers vius i el seu medi.
 -Ecologia microbiana (microorganismes)
 -Biogeografia (distribució dels éssers vius sobre la Terra)
 -Etoecología (comportaments dels éssers vius en el ambient)
 -Ecologia del comportament (conducta animal)
 -Ecologia del paisatge (paisatges)
 -Ecologia matemàtica (aplicació dels teoremes i mètodes matemàtics als problemes de la        relació dels éssers vius amb el seu medi)
 -Biologia de la conservació (causes de la pèrdua de diversitat)

Embriologia: Desenvolupament dels embrions.
 -Embriologia comparada
 -Embriologia química
 -Embriologia moderna

Etologia: Comportament animal.

Filogènia: Relacions evolutives entre éssers vius.

Genètica: Herència dels caràcters biològics.
 -Mendeliana (cromosomes i gens)
 -Quantitativa (impacte de gens sobre el fenotip)
 -Molecular (ADN)
 -Evolutiva i de poblacions (evolució i comportament de gens en una població)

Histologia: Estructura i funció dels teixits.

Immunologia: Mecanismes de defensa dels organismes.
 -Immunitat humoral i cel·lular (mecanisme d'immunitat)
 -Immunologia clàssica (relació entre els sistemes corporals, patògens i immunitat)
 -Immunologia clínica (malalties causades pels trastorns del sistema immunitari)

Microbiologia: Organismes microscòpics.
 -Bacteriologia: (bacteris, arqueobacteris).
 -Virologia (virus)
 -Micologia (fongs).
 -Parasitologia (paràsits)
 -Protistología (protistas)
 -Micropaleontologia (microfòssils)
 -Palinologia (pol·len i espores)
 -Ficologia (algues i microalgues)
 -Protozoología (protozous)
-Micobacteriologia (gènere Mycobacterium)


Morfologia: Forma i origen de les estructures dels éssers vius.
 -Morfologia descriptiva (descripció i comparació de les formes orgàniques)
 -Morfologia teòrica (constriccions morfològiques)
 -Morfologia funcional (forma orgànica i les característiques en relació amb la funció)
 -Morfologia evolutiva (història de la forma orgànica)

Organografia: Estructura i funcions dels òrgans.

Paleontologia: Vida en èpoques passades.
 -Paleobiologia (organismes del passat)
 -Tafonomia (processos de fossilització i formació de jaciments de fòssils)
 -Biocronologia (edat de les entitats paleobiológicas, ordenació temporal i datació d'esdeveniments biòtics del passat)

Sistemàtica: Classificació segons l'evolució i la filogènia.

Taxonomia: Principis de la classificació dels éssers vius.

Virologia: Virus.

Zoologia: Organismes animals.
 -Entomologia (insectes)
 -Helmintología (cucs o helmints)
 -Herpetologia (amfibis i rèptils)
 -Ictiologia (peixos)
 -Malacologia (mol·luscs)
 -Mastozoología (mamífers)
  -Ornitologia (aus)

divendres, 27 de setembre del 2013

Ja estem de volta!

Bon dia! Ja em tornat de vacances i comencem el nou curs de biologia de segon de batxillerat. Intentarem fer-ho igual o millor que l'any passat! Espero veure-us per aquí!