dilluns, 30 de setembre del 2013

El mètode científic

-Observació: l'observador descobreix algun aspecte que desconeix i es planteja un problema per intentar entendre-ho. Pot ser en la natura o en un medi no natural.

-Formulació d'una hipòtesi: Es plantegen diferents respostes al problema. Se selecciona una capaç d'explicar el problema.

-Experimentació: Es dissenyen i realitzen uns experiments per confirmar o descartar la hipòtesi platejada. Al medi natural, inclou el treball de camp. Els dissenys han de tenir únicament una variable depenent.

-Anàlisi de resultats: Es treballa sobre els resultats obtinguts i es comparen amb els resultats esperats si la hipòtesi fos certa.

-Conclusions i establiment de lleis científiques: A partir dels resultats obtinguts pots rebutjar la hipòtesi o admetre-la. Si la rebutges, es torna a formular altra hipòtesi. Si es verificada, pots enunciar una teoria o un model de funcionament del fenomen.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada